TECHNOLOGIA

Kostka brukowa może być układana w różny sposób, można z niej wykonywać place, podjazdy, ścieżki.
Jest bardzo często stosowanym wokół domów materiałem wykończeniowym. Występuje w wielu kolorach, odmianach i rozmiarach.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy wykonać projekt naszej inwestycji. Na tym etapie prac trzeba określić jak dużą powierzchnię chcemy zagospodarować, jak dużym obciążeniom będzie ona poddawana, jak zamierzamy ją odwodnić oraz jaki wzór kostki będzie do układania nawierzchni wykorzystywany.

Prace rozpoczyna się od usytułowania istniejących już mediów. Następnie usówa się wierzchnią warstwę ziemi .Głębokość usuniętej nawierzchni, zależna jest od przeznaczenia nawierzchni i może mieć głębokość 30-60cm.

Kolejnym etapem jest zagęszczenie podłoża. Nawierzchnia musi mieć zapewniony prawidłowy system odwodnienia poprzez wykonanie kilkustopniowych spadków oraz drenażu podbudowy. To konieczny zabieg, który zapewni, że podczas opadów, woda nie będzie tworzyła kałuż na powierzchni, lecz będzie spływała w wyznaczonym kierunku. Podbudowa jest kluczowym elementem, do zapewnienia przyszłej wytrzymałości i estetyki kostki. Głównym zadaniem podbudowy jest prawidłowy rozkład obciążeń.

Na wykonanie podbudowy używa się tłuczeń, kliniec, żwir lub chudy beton o frakcji 30-60mm. Podbudowę układa się warstwami do trzydziestu centymetów, każdą warstwę zagęszczając.

Ostatnim etapem, przed ułożeniem kostki brukowej, jest wykonanie podsypki, która zapewni prawidłowe osadzenie kostki.
Można do tego celu wykorzystać: grys lub kliniec o frakcji 4-8 mm lub podsypke cementowo-piaskową.
Podsypka powinna mieć grubość ok.3-6cm. W przeciwieństwie do podbudowy podsypki nie zagęszcza się, ale wyrównuje.
Ubicie podsypki następuje dopiero po ułożeniu kostki.

Następnym krokiem jest samo ułożenie kostki. Wykonuje się to od krawędzi drogi lub placu do środka wykorzystując do postępu robót świeżo ułożoną warstwę bruku. Przy układaniu pierwszego rzędu kostki ważne jest takie rozplanowanie układu kostki brukowej, żeby w dalszych etapach prac uniknąć dużej ilości cięcia kostek brzegowych. Co pewien czas dokonuje się kontroli prawidłowości uzyskiwanych krawędzi i spadków.

Po ułożeniu kostki przystępuje się do jej zagęszczenia. Płaszczyzna bruku do zagęszczenia powinna być sucha i czysta. Zagęszczanie wykonuje się za pomocą płyt wibracyjnych obłożonych wykładzina z PCV chroniącą wierzchnią płaszczyznę kostki.
Czynność tą przeprowadza się równomiernie na całej powierzchni, aż do uzyskania docelowego poziomu nawierzchni i stabilności poszczególnych elementów.
Po zagęszczeniu wskazane jest uzupełnienie materiału wypełniającego szczeliny. Po uzupełnieniu szczelin i usunięciu nadmiaru piasku nawierzchnia nadaje się do użytkowania.

Zapraszamy do zapoznania się z nasza galerią w której znajdują sie wykonane przez nas prace. Do każdej inwestycji podchdzimy indywidualnie , w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

SZYBKI KONTAKT:

USŁUGI BRUKARSKIE - Rymanów


DARIUSZ KOZIMOR

tel.: 605-650-966

e-mail: darek736@gmail.com

Świadczymy usługi w zakresie:


  • - Wykonywanie dróg dojazdowych do posesji z kostki brukowej i granitowej,
  • - Układanie schodów, chodników, zielonych parkingów,
  • - Kostki brukowe na obiektach przemysłowych (parkingi, chodniki, cmentarze, place zabaw)
  • - Wykonywanie elementów małej architektury,
  • - Fachowe doradztwo przy projektowaniu własnych rozwiązań,
  • - Układanie obrzeży, palisad, koryt ściekowych, płyt deptakowych,
  • - Umacnianie osuwisk kamieniem łamanym,
  • - Usługi miniładowarką, transport wywrotką do 3,5t,
  • - Drenaże, odwodnienia, izolacje fundamentów,Copyright (c) 2021 - www.bruk-kozimor.pl - Dariusz Kozimor

Wszelkie prawa zastrzeżone.